Dragon Ball AF

Update lúc
Author Tác giả : ToyBle ( Phát triển câu chuyện theo nội dung gốc của Dragon Ball - Akira Toriyama )
Genres Thể loại : Action , Adventure , Comedy , Drama
Bấm Like hoặc g+1 để update chap mới nhanh hơn ^^
Sơ Lược: » Sau khi đánh thắng đế chế của Fide « Sau khi trúng đòn tấn công của khỉ con "Sôngôku", Fide vẫn còn sống và trôi nổi ngoài vũ trụ. Rồi bố mẹ của Fide tìm thấy và đưa Fide về chữa trị. Mẹ của Fide lại nung nấu ý định làm bá chủ vũ trụ. »»» Sau khi Sôngôku cùng mọi người đã bảo vệ được Trái Đất khỏi Xên Bọ Hung, MaBư... ««« Có rất nhiều thế lực đen tối tiếp tục tấn công vào Trái Đất như: Baby Rôbô siêu sát thủ số 17, 7con Rồng quỷ thoát ra từ ngọc rồng bị đen. Lại khiến cho Sôngôku cùng nhóm bạn phải chiến đấu ác liệt và ai cũng mạnh lên rất nhiều với nhiều tuyệt chiêu mới. Sau cuộc chiến cuối cùng đánh bại 7 con Rồng quỷ Sôngôku đã biến mất và đi cùng Rồng thiêng để bảo vệ ngọc Rồng. Một thời gian sau Gôtên, Ubcòm,... đều đã trở thành những siêu nhân bảo vệ của của thế giới. Lúc này mẹ của Fide cùng Sônzaikô-nhân bản vô tính của Sôngôku quay trở lại trái đất để trả thù. Cùng lúc đó Sôngôku đang mải mê tập luyện ở một chiều không gian khác và Sôngôku đã luyện được tới siêu xay da cấp 5. Đáng ngạc nhiên rằng Sônzaikô cũng đã có thể đạt dược tới siêu xay da cấp 5 và đang giao chiến với Gôtên, Gôhan, Calíc, CaDich. 3 người Gôhan, Calíc, CaDich đã hợp sức tung ra một quả chưởng nhằm hạ Sônzaikô nhưng cuối cùng lại thất bại vì bị Sônzaikô đẩy ra. Lúc này Sôngôku đã cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành và muốn quay về Trái Đất. .......
Chương NN Đọc Online Download Time
Chap 27 blogtruyen.com
Chap 26 blogtruyen.com
Chap 25 blogtruyen.com
Chap 24 blogtruyen.com
Chap 23 blogtruyen.com
Chap 22 blogtruyen.com
Chap 21 blogtruyen.com
Chap 20 blogtruyen.com
Chap 19 blogtruyen.com
Chap 18 blogtruyen.com
Chap 17 blogtruyen.com
Chap 16 blogtruyen.com
Chap 15 blogtruyen.com
Chap 14 blogtruyen.com
Chap 13 blogtruyen.com
Chap 12 blogtruyen.com
Chap 11 blogtruyen.com
Chap 10 blogtruyen.com
Chap 09 blogtruyen.com
Chap 08 blogtruyen.com
Chap 07 blogtruyen.com
Chap 06 blogtruyen.com
Chap 05 blogtruyen.com
Chap 04 blogtruyen.com
Chap 03 blogtruyen.com
Chap 02 blogtruyen.com
Chap 01 blogtruyen.com
Keywords dragon ball af chap 27 -vn-zoom , dragon ball af chap 27 , dragon ball af chap 29 , dragon ball af chap 27,28,29 , dragon ball new af chap 28 , dragonball af chap 27 , dragon ball new af chap 27 , dragonball af chap 27 tro len , dragon+ball+af+chap+29 , dragonball af chap 28 , dbaf chap 29 , dragon ball af chap 28 , truyen dragon ball af chap 28 , dragon ball , dragon ball af chap 30 , truyen dragon ball af chap 29 , dragonball af chap 29 , truyện dragon ball af chap 28 , dragon ball af chuong 28 , dragon new af chap 29 , manga dragon ball af chap 28 , truyen dragon ball af cap 29 , đọc truyện tranh dragon ball af chap 29 , doc truyen dragon ball af chap 28 , đọc truyện dragon ball af 28 , truyen dragon ball af tap 29 , dragon ball af 27 , dragon ball af tap 29 , truyen+dragon+ball+af+chap+29 , doc truyen dragon ball af tap 28 , truyen+dragon+ball+af+chap+28 , doc truyen tranh dragon ball af chap 28 , dragonball+af+chap+27 , truyen tranh dragon ball af chap 28 , dragon , dragonball af 27 , dragon+ball+af+29 , http://mangav.net/dragon-ball-af/ , doc truyen dragon ball af 29 , dragon+ball+af+chap+28 , draogn ball af chap 28 , dragonball new af chap 29 , xem truyen dragon ball af chap 28 , dragonball+af+chap+28 , xem truyen dragonball af chap 28 , dragon ball af blogtruyen chap 28 , dragon ball à chap 28 , đọc truyện dragon ball af chap 28 , dragon à chap 28 , doc dragon af chap28