Heat - Thế Giới Ngầm

Update lúc
Author Tác giả : Buronson, IKEGAMI Ryoichi
Genres Thể loại : Action , Drama , Mature , Seinen
Bấm Like hoặc g+1 để update chap mới nhanh hơn ^^

Truyện kể về Tatsumi Karasawa một con người đầy hoài bão trên hành trình làm chủ khu phố Shinjuku - đối mặt muôn vàn hiểm nguy bởi những cuộc đối đầu giữa các băng nhóm... Một bộ manga tuyệt vời về Yakuya khoảng tối trong xã hội Nhật Bản. -Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-
Chương NN Đọc Online Download Time
Chap 25 manga24h.com
Chap 24 manga24h.com
Chap 23 manga24h.com
Chap 22 manga24h.com
Chap 21 manga24h.com
Chap 20 manga24h.com
Chap 19 manga24h.com
Chap 18 manga24h.com
Chap 17 manga24h.com
Chap 16 manga24h.com
Chap 15 manga24h.com
Chap 14 manga24h.com
Chap 13 manga24h.com
Chap 12 manga24h.com
Chap 11 manga24h.com
Chap 10 manga24h.com
Chap 09 manga24h.com
Chap 08 manga24h.com
Chap 07 manga24h.com
Chap 06 manga24h.com
Chap 05 manga24h.com
Chap 04 manga24h.com
Chap 03 manga24h.com
Chap 02 manga24h.com
Chap 01 manga24h.com
Chap 00 manga24h.com
Keywords heat - thế giới ngầm , heat chương 26 , heat tâp 26 , heat thế giới ngầm chap 26 , heat chap 26 , heat , heat the gioi ngam chap 27 , tac gia truyen heat , the gioi ngam chap 26 , HEAT - Thế Giới Ngầm tap 2 , thế giới ngầm chap 7 , truyen tranh the gioi ngam , truyen tranh heat chap 26 , đọc truyện thế giới ngầm , truyen heat the gioi ngam , truyen tranh the gioi ngam chap 26 , Doc truyen the gioi ngam , heat the gioi ngam chap 26 , heat the gioi ngam , đọc truyện heat , HEAT-the gioi ngam chap10 , the gioi ngam tap 26 , the luc ngam29 , http://mangav.net/heat-the-gioi-ngam/chap-29.html , thegioingam chap 26 , heatthegioingam , heat-the-gioi-ngam , heat thê gioi ngam tap 103 , heat thegioingam , truyentranhheat thegioingam , the gioi ngam chap 125 , truyentranhheatthegioingam , download truyen heat the gioi ngam , heat thegiongam , truyen the gioi ngam