Trường Ca Hành

Update lúc
Author Tác giả : Xia Da
Genres Thể loại : Action , Adventure , Historical , Manhua , Tragedy , Drama , Gender Bender
Bấm Like hoặc g+1 để update chap mới nhanh hơn ^^
Bộ truyện cổ trang lấy bối cảnh đời Đường, nội dung xoay quanh câu chuyện về công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca, cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại. Biết tin cha bị giết, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung, giả trang làm con trai, che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian tìm cơ hội báo thù cho cha... P/s: dù là truyện Trung Quốc nhưng đọc từ phải sang trái như truyện Nhật.
Chương NN Đọc Online Download Time
Chap 27 vnsharing.net
Chap 26 vnsharing.net
Chap 25 vnsharing.net
Chap 24 vnsharing.net
Chap 23 vnsharing.net
Chap 22 vnsharing.net
Chap 21 vnsharing.net
Chap 20 vnsharing.net
Chap 19 vnsharing.net
Chap 18 vnsharing.net
Chap 17 vnsharing.net
Chap 16 vnsharing.net
Chap 15 vnsharing.net
Chap 14 vnsharing.net
Chap 13 vnsharing.net
Chap 12 vnsharing.net
Chap 11 vnsharing.net
Chap 10 vnsharing.net
Chap 09 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 08 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 07 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 06 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 05 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 04 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 03 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 02 blogtruyen.com, vnsharing.net
Chap 01 blogtruyen.com, vnsharing.net
Keywords truong ca hanh chap 1 , doc truyen trường ca hành chap 2 , trường ca hành , trường ca hành chap 7 , truong ca hanh chap 7 , truong ca hanh chap 6 , truyện trường ca hành chap 7 , truyen truong ca hanh chap 8 , doc truyen tranh truong ca hanh chap 7 , đọc online trường ca hành , trường ca hành chap 8 , truyen trường ca hành chap9 , đọc truyện trường ca hành chap 9 , trường ca hành chap 9 , trường ca hành 9 , truyen truong ca hanh chap 9 , doc truyen truong ca hanh chap 9 , doc truyen truong ca hanh chap 9 , truong ca hanh , truyện trường ca hành chap 10 , trường ca hành chap 11 , doc truyen tranh truongca hanh chap 10 , truyện trường ca hành chap 11 , doc truyen truong ca hanh chap 11 , vĩnh ninh công chúa lý trường ca , truyentranh truong ca hanh chap11 , truong ca hanh chap 11 , Truong-Ca-Hanh , trường ca hành chap 13 , truyện trường ca hành chap13 , doc truyen tranh truong ca hanh , truyen tranh truong ca hanh chap12 , truyen tranh hanh truong ca chap14 , trường ca hành chap15 , trường ca hành chap 16 , truyen tranh truong ca hanh16 , truong ca hanh chap 12 , truyden truong ca hanh chap 16 , truong ca hanh chap 16 , truyen truong ca hanh16 , đọc truyện tranh trường ca hành chap 16 , Truyen truong ca hanh chap 16 , truong ca hanh chap14 , truong ca hanh chap 17 , trường ca hành chap 17 , trường ca hanh chap 17 , truyen tranh hanh ca truong chap17 , truyen tranh truong ca hanh17 , truong ca hanh chapter 17 , đọc truyện trường ca hành chap 17